Nationaal Park Dwingelderveld

Nationaal Park Dwingelderveld is een nationaal park in Nederland en ligt in de provincie Drenthe globaal gelegen in de driehoek Dwingeloo, Ruinen en Beilen. Het is ongeveer 37 km² groot.

Het zijn de hoogteverschillen die het Dwingelderveld gevormd hebben zoals natte slenken en droge zandruggen wisselen elkaar af. Veel van de uitgestrekte laagten hebben een enigszins venig karakter. Deze afwisseling laat zich aflezen aan de planten en dieren die er voorkomen: adders op het zand, zonnedauw waar het vochtig is.

De heide zou zonder beheer overwoekerd raken door bomenn en vervolgens volledig in een bos veranderen. Naast twee schaapskudden worden er ook grote grazers ingezet, met name koeien en Schotse hooglanders. Koeien op de heide waren op veel plaatsen even gewoon als schaapskudden.

Daarnaast heeft Staatsbosbeheer een apparaat ontwikkeld waarmee heide machinaal kan worden geplagd. Deze machine zorgt ervoor dat zeldzame planten zich kunnen blijven ontwikkelen en niet volledig overwoekerd raken door de heide en grassoorten.

In het noordoosten van het Nationaal Park, aan de Spieregerweg, heeft Staatsbosbeheer de afgelopen jaren een hele grote oppervlakte aan naaldbos gekapt om het plaats te laten maken voor de heide. Daardoor werd een groot aantal kleinere, bestaande heideveldjes met vennetjes aan elkaar verbonden tot een nieuw, langgerekt en uitgestrekt heideveld van enkele honderden hectare.In het noorden, nabij Lheebroek, ligt rondom het Lheebroeker Zand één van de grootste jeneverbesstruwelen van NederlandOver het Lheebroeker Zand loopt een wandelroute van Staatsbosbeheer.